Bontsa a vonalat!

Első születésnapját ünnepelte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya „Bontsa a vonalat!” projektje. A kampányt a 2018. II. félévétől megszaporodó, úgynevezett unokázós csalások megelőzésére, megszakítására hívták életre. Leggyakrabban közlekedési balesetre, sérülésre, az állítólagos kár megfizetésére hivatkozva igyekeztek az elkövetők - sokszor síró hangot imitálva - pénzt, vagy más értéket kicsalni áldozatuktól.
A bűnmegelőzési osztály munkatársai speciális, offenzív prevenciós programot indítottak „Bontsa a vonalat!” elnevezéssel annak érdekében, hogy minél több potenciális sértettel megismertessék a csalási módszert és tanácsokkal lássák el őket a követendő magatartásról. A munkába bevonták Pest megye rendőrkapitányságait és felvették a kapcsolatot a helyi nyugdíjas klubokkal, a szociális és egészségügyi intézményekkel, az önkormányzatokkal, a tanintézményekkel, a polgárőrséggel, a mezőőrséggel, a körzeti megbízotti állománnyal, a közterület-felügyelettel, a házi betegápolásban résztvevőkkel, a gyógyszertárakkal, a postásokkal, a falugondnoki hálózattal, a helyi egyházközségek vezetőivel, gyülekezetekkel, segélyszervezetekkel.

Az eddigi tapasztalatok szerint Pest megye illetékességi területén az unokázós legendával elkövetett csalások tekintetében - köszönhetően a tevékeny és hatékony bűnmegelőzési munkának is - csökkenő tendencia figyelhető meg.

A változás a kísérleti szakaszban rekedt csalások vonatkozásában a legszembetűnőbb. Az idősek együttérzésére, jóérzésű hiszékenységére apelláló próbálkozások továbbra is előfordulnak, azonban egyre több kísérlet hiúsul meg a vonal bontásával sértetti oldalról.

Hívjuk fel idős hozzátartozónik figyelmét a veszélyre és figyelmeztessük őket,
- ha ismeretlen telefonszámról keresik őket és unokáikra, vagy gyerekeikre hivatkoznak, bontsák a vonalat, tegyék le a készüléket
- ezután ellenőrizzék le a történetet, hívják fel gyerekeiket, unokáikat, saját számaikon
- semmiképp se adják oda a pénzüket, ékszereiket idegeneknek
- bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget a 107, vagy 112 segélyhívószámon