PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet „védőnői” állás betöltésére.


Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevél vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevéllel


Előnyt jelent
- védőnői gyakorlat
- helyismeret


A pályázathoz csatolni kell:
- önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát
- referenciák


Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok.

Munkavégzés helye: Egészségház, 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24.

A pályázat beadási határideje: 2016. március 5.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

A teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

A Dunavarsány Város Önkormányzata szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázatot zárt borítékban, a Dunavarsány Város Polgármesteréhez (Gergőné Varga Tünde) kell benyújtani az alábbi címre:
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnői pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város Önkormányzatánál, a 06-24-521-041-es telefonszámon.