A Dunavarsány és Környéke Család-és gyermekjóléti Szolgálat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Házi segítségnyújtó
munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:
- teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
- 2336 Dunavarsány, Árpád utca 13

A munkakörbe tartozó feladatok:
- idősek saját otthonában történő ápolási, gondozási feladatok a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-a szerint.

Illetmények és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• általános ápolói vagy szociális gondozói végzettség
• B kategóriás jogosítvány.
• saját gépkocsi


A munkakör betöltésének időpontja:
- 2016. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2016. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Solymosi Erika intézményvezető nyújt, a 24/483-352-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dunavarsány és Környéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2336, Dunavarsány, Árpád utca 13)
• Elektronikus úton Solymosi Erika intézményvezető részére a gyermejolet @kevenet .hu e-mail címen
• Személyesen Dunavarsány, Árpád utca 13
• A pályázat elbírálásának ideje: 2016. május 31.