Dunavarsány Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 3.A.1

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

 

 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 18.163.392 Ft

A projekt célja Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és működésének racionalizálása, a Képviselő-testület irányában és az általa felügyelt intézmények, szervezetek felé döntésmechanizmus korszerűsítése, költséghatékonyság javítása, partnerség megerősítése.

Dunavarsány Város Önkormányzata az ÁROP-3.A.1/A-2008-0018 azonosítószámú projekt keretében az új rendszer bevezetésével, ONR szoftverek beszerzésével és az együttműködők számára biztosított képzésekkel kívánja elérni a folyamatok fejlesztését. A projekt célja az ügyfélközpontúság megteremtése a közszolgáltatások színvonalának növelése, a folyamatok egyszerűsítése és átláthatóságának biztosítása által.

Dunavarsány Város Önkormányzata, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.


www.nfu.hu , www.nfu.hu/rop_ih , www.vati.hu


Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése

A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése / Meghatározás

A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése / Analízis

A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása / Szervezeti egységekre bontott feladat meghatározások

A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása / Folyamat leírás

A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében / Folyamat leírás

A projekt szemlélet megerősítése / Meghatározás

A projekt szemlélet megerősítése / Képzési tematika

Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe / Kommunikációs terv

Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozása, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztése / Folyamat leírás

Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba / Folyamat leírás

A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása / Folyamat leírás

A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata / A helyi önkormányzatok költségvetése

A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata / Folyamat leírás

Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazás / Folyamat leírás

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése / Folyamat leírás

Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása / Folyamat leírás