Árpád Fejedelem Általános Iskola

Elérhetõség:
Cím: 2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.
Telefonszám: 0624-511-150 (Kisvarsány, Árpád utca 12.)
0624-534-546 (Nagyvarsány, Bartók Béla utca 25.)

Web oldal: www.arpadsuli.hu
Email-cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
              Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
              Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dunavarsány dinamikusan fejlõdõ település élénk kulturális és gazdasági életére jelentõs hatással van a fõváros közelsége. A lakosság, s ezzel párhuzamosan a tanulólétszám folyamatosan nõ.Az iskola nem csak a helyi és a majosházi gyerekeket fogadja, de más településekrõl is vannak bejáró tanulók, akiknek szülei az iskola programja miatt választották az iskolát.


1978 óta enyhe értelmi fogyatékos gyerekeket fejlesztõ speciális tagozat is mûködik az általános iskola mellett. Az iskola teljes tanulólétszáma 546, a tanulócsoportok száma 35. Az intézményi irányítást 1 igazgató, 3 igazgatóhelyettes, 7 munkaközösség-vezetõ, illetve évfolyamfelelõs látja el. Az iskolában 24 tanító, 14 szaktanár 1 gyógypedagógus, 1 könyvtáros-tanító mûködik. A nevelõ-oktató munkát 1 iskolatitkár, 1 gazdasági ügyintézõ, 2 fûtõ-karbantartó, 5 takarító, 1 élelmezésvezetõ és 8 konyhai dolgozó segíti.Az iskolának 4 tagépülete van, a legtávolabbi a központi épülettõl 5 km-re. A legrégebbi épületben 1898 óta van tanítás. A különbözõ épületek többszöri átépítése, bõvítése stabilizálta az iskola területi széttagoltságát, amely az átlagosnál nehezebb feltételeket teremtett a pedagógiai munka számára. Jelentõs fejlõdést jelent az új, tágas sportcsarnok.

A tanítás állandó délelõttös mûszakban, az osztálytermekben folyik. Szaktanteremként csak a számítástechnika terem funkcionál. Az intézmény saját könyvtárral rendelkezik, amely minden nap a tanulók rendelkezésére áll. Az iskola eszközellátottsága átlagos, fejlesztésre szorul.
A nem megfelelõ feltételek jelentette nehézségeken átsegít a közös szándék és akarat, amely együttmûködõ közösséggé szervezi az iskola Pedagógiai programjának maradéktalan megvalósulására törekvõ nevelõket, tanulókat, szülõket, akik Szent-Györgyi Alberttel együtt vallják, hogy

' Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az
alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt,amit szeretünk csinálni.'

 

 

Örömünkre szolgál, hogy a deklarált célok tényleges megvalósítását jelenti, hogy az iskola társadalmi környezetében végzett felmérések alapján a szülõk iskolaválasztási indítékai között elsõ helyen szerepel az iskolát jellemzõ gyermekközpontú szemlélet, az egyéni képességekhez igazodó fejlesztés, s az egész napos nevelés, a hagyományossá váló változatos tevékenységi formák, amelyek az egymást követõ évfolyamok életét gazdagítják, s életmód mintát adnak.Sajátosan új az iskolában kidolgozott és nevesített ENGRAM-program ( egésznapos nevelés gyakorlatának rendszere, ajánlott módszerei ), ami egy egységes rendszerbe foglalja a tanórai és a tanórán kívüli nevelõ munkát, s amelynek keretében pl. az elmúlt tanévben több mint 30 féle rendszeres délutáni foglalkozáson 916 alkalommal 13.214 tanuló vett részt saját választása alapján. A sokféle személyiségfejlesztõ tevékenységben mindig megtalálható az a terület, amely során ösztönzést, megerõsítést kaphat minden tanuló. A siker kiváltotta jó közérzet,, a magabiztosság, a pozitív én-kép visszahat a tanulásra, az ismeretszerzés folyamatára, jó kondíciókat teremt az iskolai követelmények teljesítéséhez.A program a fejlesztõ tevékenységek gazdag tárháza, ahol a pedagógiai tudás célzott, területe ma gyermek teljes személyisége, s a pedagógiai tevékenység középpontjában az oktatás kizárólagossága helyett a személyiségfejlesztés áll.

A tanórai és szabadidõs tevékenységek integrációját, a szellemi fizikai és erkölcsi fejlõdés összehangoltságát az ÉRTÉK, CÉL, KÖVETELMÉNY, TEVÉKENYSÉG, ÉRTÉKELÉS egysége biztosítja mind a közösség, mind az egyén szintjén.