Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei

 

    • 1/2020. (I. 29.) sz. talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet
    • 2/2020. (II. 12.) sz. 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet
    • 3/2020. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelet a 4-2019. (II. 13.) költségvetési rendelet módosításáról
    • 4/2020. (III. 11.) sz. önkormányzati rendelet a helyi közutak kezeléséről
    • 5/2020. (III. 11.) sz. önkormányzati rendelet 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről
    • 6/2020. (VI. 17.) sz. önkormányzati rendelet Dunavarsány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
    • 7/2020. (VII. 15.) sz. önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2-2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérléséről és elidegenítésükről

    • 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról

    • 3/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

    • 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 7/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete a saját halottá nyilvánítás szabályozásáról

    • 8/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

    • 9/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

    • 10/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 15/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 11/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete a dunavarsányi újszülöttek városunk polgárrá fogadásáról

    • 12/2019. (IX. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 13/2019. (X. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 14/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelete a Dunavarsány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

    • 15/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

    • 16/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 17/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelete a Dunavarsány Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséról


    • 3/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 4/1998. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

    • 6/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Dunavarsány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 7/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Homok utca – Erdőalja utca – Pozsonyi utca – Vasút sor által határolt területrészen belül az Lke-O-K, Lke-O-1, Lke-Sz-1, Lke-Sz-4, Lke-SZ-K, Lf-O-1, Lf-SZ-1 és Kho-SZ-1 övezetek területére, a 0113/7 hrsz-ú ingatlan, a 0138/70 hrsz-ú ingatlan, a 0146/60 hrsz-ú ingatlan és az 5531/1 - 5615 hrsz-ú ingatlanok területére változtatási tilalom elrendeléséről szóló 2/2018. (I. 24.) Ök. rendelet módosításáról

    • 8/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról

    • 9/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 10/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

    • 12/2018. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 13/2018. (IX. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

    • 14/2018. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

    • 15/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

    • 16/2018. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről


    • 1/2017. (I. 17.) önkormányzati rendelete a Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím adományozásáról

    • 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

    • 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 6/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelete közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 11/2009. (IX. 09.) önkormányzati endelet módosításáról

    • 8/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

    • 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 10/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

    • 11/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 13/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

    • 14/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 13/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 15/2017. (IX. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 16/2017. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményézeséhez szükséges választópolgárok számáról

    • 17/2017. (X. 11.) önkormányzati rendelete a fák és a fás szárú növények védelméről

    • 18/2017. (X. 11.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék égetéséről

    • 19/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányati rendelet módosításáról

    • 20/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendelete az helyi adókról

    • 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

    • 22/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 23/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete az közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 24/2005. (X. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívüll helyezéséről

    • 24/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete az Duanvarsányi Önkormányzati Hivatlban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről


    • 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, 1 számú melléklet

    • 3/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 6/2016. (IV. 13.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és melléklete

    • 9/2016. (V. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 11/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

    • 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Építési Szabályzatáról

    • 13/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelete a kötelező adatkezelés szabályairól

    • 14/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról melléklet

    • 15/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. (X. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

    • 16/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 17/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 18/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről

    • 19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról

    • 21/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 22/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a Dunavarsány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról


    • 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, 1 számú melléklet, 2. számú melléklet

    • 3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló 11/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról, 1. számú melléklet

    • 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a DUNAVARSÁNY ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 16/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról, 1. számú melléklet

    • 8/2015. (IV. 15.) Zárszámadási rendelet 2014, melléklete

    • 9/2015. (IV. 15.) Hulladékrendelet módosítása

    • 10/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 11/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 12/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 13/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 14/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjairól

    • 15/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 17/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 19/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről


    • 1/2014. (I. 22.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

    • 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és mellékletei

    • 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról és melléklete

    • 4/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 5/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és melléklete

    • 6/2014. (VI. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról és melléklete

    • 7/2014. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról és melléklete

    • 8/2014. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról és melléklete

    • 10/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 11/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről

    • 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának rendjéről


    • 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

    • 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete a fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáró

    • 3/2013. (III. 01.) a 2012. évi költségvetésről szóló 1-2012 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 4/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

    • 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag díjazásáról

    • 6/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről

    • 7/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban osztályvezetői megbízással rendelkező köztisztviselők vezetői illetménypótlékáról

    • 8/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és kegyeleti támogatásról

    • 9/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 10/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendelete a település szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 20/2012 (IX.12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

    • 11/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről

    • 13/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendelete a külterületen lévő tervezett lakó- és vegyes terület építési övezetű területekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

    • 14/2013. (IX. 11.) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 15/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

    • 16/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Építési Szabályzatáról

    • 17/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelete a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

    • 21/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi illetménykiegészítéséről

    • 23/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 24/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

    • 25/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 26/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról


    • 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
    • 4/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 27/2006. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
    • 5/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete a szennyvízszolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról szóló 17/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
    • 6/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az ivóvíz szolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról szóló 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    • 7/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. év költségvetéséről szóló 2/2011. (II.9) önkormányzati rendeletének módosításáról
    • 8/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
    • 9/2012. (IV. 11.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
    • 11/2012.(v.16) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
    • 13/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

    • 15/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről

    • 18./2012. (VII. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 19/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 21/2012. (XI.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 24/2012. (XI.21.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 14/2012. (VI.13.) önkormányzati rendelet és módosításának hatályon kívül helyezéséről


    • 1/2011.(I.14.) önkormányzati rendelet a "Dunavarsányi Napló" című önkormányzati újság hirdetési díjszabásáról
    • 2/2011.(II.9.)  önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
    • 3/2011.(II.9.) önkormányzati rendelet a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítésidíj-fizetési és tandíjfizetési kötelzettségéről
    • 6/2011.(II.9.) önkormányzati rendelet a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyílvánításáról szóló 4/1998. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
    • 7/2011.(II.9.) önkormányzati rendelet a Dunavarsány Város Önkormányzat "KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP" -járól szóló 9/2004.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
    • 8/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet a fenntartásában lévő általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény és közművelődési intézmény helyiségei bérleti díjainak megállapításáról
    • 10/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet Dunavarsány Város Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
    • 11/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2010. (X. 12.) rendelet módosításáról
    • 13/2011.(VI.10.)  önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.9.) rendeletének módosításáról 
    • 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az ivóvízszolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról
    • 17/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a szennyvízszolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról
    • 19/2011. (X. 12.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 9.) számú rendeletének módosításáról
    • 20/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyílvánításáról szóló 4/1998. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
    • 21/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet az étkeztetési térítési díjakról szóló 1/2007.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
    • 22/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról szóló 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
    • 23/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szennyvízszolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról szóló 17/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
    • 24/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 27/2006. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

    • 1/2010 (II.10.)  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  
    • 2/2010 (II.10.)  A Közterületek használatának rendjéről szóló 14/2008. (VIII.6.) számú rendlet hatályon kívül helyezéséről    
    • 5/2010 (IV.16.) Dunavarsány Város Önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
     6/2010 (IV.16.) A Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím adományozásáról
     7/2010 (VI.14.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.10.) rendeletének módosításáról
    • SZABÁLYZATÁRÓL szóló 11/2001. (X. 09.) rendeletének módosításáról
    • 9/2010 (VI.14.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló  3/2010.(II.10.) rendelet módosításáról
    • 10/2010. (VIII.04.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) rendeletének módosításáró
    • 11/2010. (IX.15.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) rendeletének módosításáról
    • 14/2010.(X.12.)  önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról
    • 15/2010.(XII.16.) az Önkormányzat 2010. évi Költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) rendeletének módosítása
    • 16/2010.(XII. 16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
    • 19/2010.(XII.16.) 19/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet az étkezési térítési díjakról szóló 1/2007. (II.14.) rendelet módosításáról
    • 20/2010.(XII. 16.) önkormányzati rendelet a vízdíjról és a közkút átalánydíjról szóló 4/1996.(II.13.) rendelet módosításáról
    • 21/2010.(XII.16.)  önkormányzati rendelet a szennyvízelvezetésről szóló 20/2002.(XII.13.) rendelet módosításról
    • 22/2010.(XII. 16.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 27/2006. (XII.13.) rendelet módosításáról

    • 2/2009.(II.11.) a 2009-2014. évre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 
    • 12/2006. (VII.12.) rendelet módosításáról
    • 5/2009(III.25.)  a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 27/2004.(X.20.) rendelet módosításáról 
    • 9/2009. (VI.3.) a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 27/2004 (X.20.) rendlet módosítása 
    • 11/2009.(IX.9.)  a közterületek használatáról és használatuk rendjéről
    • 13/2009.(IX.9.)   a járművek parkoló- és tároló helyei kialakításáról és a járművek parkolási rendjének szabályozásáról  
    • 15/2009.(X.21.)   a temetőkről és a temetkezésről  
    • 18/2009. (XII.11.) a vízdíjról és a közkút átalánydíjról szóló 4/1996. (II.13.) számú rendelet módosításáról

    

   • 5/2008. (II. 13.) Az adóigazgatási feladatot ellátó köztisztviselők külön juttatásának fedezetéül szolgáló érdekeltségi alap képzéséről és felhasználásáról
   • 16/2008. (IX.10.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 27/2004. (X.20.) rendelet módosításáról 
  • 20/2008. (XI.12.) a helyi jelentőségű természteti területek védetté nyilvánítása

  • 1/2007. (II. 14.) az étkezési térítési díjakról
  • 7/2007. (III. 28.) a közművelődésről
  • 10/2007.(V.30.) a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és szöveges indoklásáról
  • 13/2007. (V.30.) rendelet a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 4/1998.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • 15/2007. (VII. 18.) a közművesítési hozzájárulásról 
  • 24/2007. (XI. 14.) az önkormányzati kitüntetések alapításáról 

  • 5/2006. (III.31.) a dunavarsányi újszülöttek városunk polgárrá fogadásáról
  • 14/2006. (VII.12.) a 11/1994.(VII.28.), a 12/1997.(IX.18.), a 13/1997.(IX.18.), a 14/1997.(IX.18.), a 15/1997.(IX.18.), a 16/1997.(IX.18.), a 17/1997(IX.18.), a 18/1997.(IX.18.), a 8/1998.(IV.21.), a 13/1999.(IX.21.), a 20/2000.(IX.14.), a 20/2003.(IX.15.), valamint
   a 22/2004.(VIII.19.) rendelet hatályon kívül helyezésérõl.

  • 23/2005. (VI.15.) a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánítása
  • 26/2005. (X.26.) a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
   (elektronikus ügyintézés kizárásáról)

  • 9/2004. (IV.06.) Dunavarsány Város Önkormányzat “Környezetvédelmi Alap”-járól
  • 19/2004. (VI.15.) a településrendezési célok megvalósítása érdekében elõvásárlási jog létesítésérõl
  • 29/2004. (X.20.) Dunavarsány Város jelképeirõl és a közterületek fellobogózásáról
  • 34/2004. (XII.01.) az idõskorúak egyszeri év végi támogatásáról
  • 35/2004. (XII.01) a felsõfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról  • 3/2001. (II.15.) az utcanév- és házszámtáblákról
  • 4/2001. (II.15.) Dunavarsány Város közigazgatási területén víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról
  • 13/2001. (IX.24.) a helyi sporttevékenység támogatásáról

  • 4/1998. (III.10.) rendelet a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyílvánításáról szóló 4/1998.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról